AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Operační program Životní prostředí - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

08.01.2018 14:44
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní   - od 8.1. 2018 - 2.7.2018 analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni,...
>>

Dotace Ústecký kraj

03.01.2018 11:10
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018  od 15. ledna 2018 do 15. února 2018 Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování Maximální výši dotace 50.000,-Kč Dotace je poskytována ve výši...
>>

Podpora obnovy venkova 2018

03.01.2018 11:00
Program obnovy venkova 2018 -  předkládání projektů 19. 1. – 22. 2. 2018 Obnova a rozvoj venkovské zástavby Chodníky a místní komunikace Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady Podpora územně plánovací činnosti obcí Soutěž Vesnice roku...
>>

Životní prostředí - Výzva 111 a 112

21.12.2017 08:10
Ochrana a péče o přírodu a krajinu   od 18.12.2017 - 28.2.2018 posílit přirozené funkce krajiny - zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury - vytváření...
>>

Aktuální výzvy MAS

04.12.2017 15:29
Výzva MAS SZK č. 1 - komunitní centra  1.12.2017 - 31.1.2018 podporované aktivity: komunitní práce, komunitní centra, programy prevence a řešení problémů v souciálně vyloučených lokalitách, aktivity směřující k prodpoře mladým lidem, motivační programy, programy atd. ....   Výzva MAS SZK...
>>

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)- III výzva

20.11.2017 11:22
INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – III.VÝZVA Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin. Upozorňujeme na nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.    
>>

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

20.11.2017 10:27
Rádi bychom Vás informovali o vyhlášené výzvě  Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Podporované aktivity: provoz dětských  skupin vybudování/transformaci a provoz...
>>

Výzva 79 - Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

20.11.2017 10:16
Rádi bychom Vás informovali o vyhlášené výzvě č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu  - dotačního programu OP Zaměstnanost 2014 – 2020 Specifický cíl: •             Zvýšit adaptabilitu starších...
>>

Aktuální přehled výzev

01.06.2017 13:30
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) NOVÉ - Spolupráce - do 20.10.2017 - více zde NOVÉ - Inovační vouchery - do 20.10.2017 - více zde NOVÉ - Potenciál -  do 30.11.2017 - více zde NOVÉ - Úspory energie - do 30.3.2018 - více...
>>

Ústecký kraj - Sport 2017

24.01.2017 10:21
Ústecký kraj vyhlásil dotační program SPORT pro rok 2017. podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017 oblast podpory: sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovní soustředění pro děti a mládež, reprezentace dětí...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.