Aktuálně vyhlášené výzvy

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2015"

07.04.2015 12:43
Finanční příspěvek lze poskytnout na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Z rozpočtu SFDI lze pro rok 2015 poskytnout příspěvek max. 85%. Žadatelé: obec jako vlastník cyklostezky, její organizační složka (městský obvod, městská či místní část) příspěvková organizace zřízená obcí vykonávající...
>>

Nová zelená úsporám 2015

01.04.2015 12:06
Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Ode dneška spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy1. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde...
>>

Výzva k předkládání návrhů uměleckých a kreativních projektů pro subvenci z Mezinárodního fondu pro podporu kultury

27.03.2015 10:06
Projekty se musí týkat:produkce a tvorby kulturních a uměleckých dělpořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním a/nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programůO podporu se mohou ucházet:fyzické osoby, zejména umělci a...
>>

Soutěž o titul "VESNICE ROKU 2015" začíná

23.03.2015 08:37
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost  uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro...
>>

Přehledná brožura informuje o novém programovém období

20.03.2015 10:28
Plánujete projekt, který by bylo možné podpořit z evropských fondů? Máte otázky ohledně novinek a změn v novém programovém období 2014 - 2020? Pak právě pro vás je určena nová brožura, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci. Publikace přehledně...
>>

První výzvy k podávání projektů v rámci nadnárodního programu CENTRAL EUROPE

17.03.2015 08:14
Pro projekty v první výzvě je alokováno celkem 80 milionů EUR, přičemž je požadováno kofinancování ve výši 15% z celkového rozpočtu projektu. Žádosti je možné podávat do 13. 4. 2015. Na podporu vzdělávání je zaměřena prioritní osa 1, zejména specifický cíl 1.2 zaměřený na zlepšování...
>>

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Zaměstnanecké granty pro rok 2015

04.03.2015 14:21
Grantové řízení Zaměstnanecké granty se řídí Podmínkami grantového řízení Zaměstnanecké granty a Grantovými pravidly Nadace ČEZ. Zaměření: Grantové řízení Zaměstnanecké granty je určeno na podporu neziskových organizací, ve kterých sami aktivně ve svém volném čase působí  zaměstnanci...
>>

Ministerstvo zemědělství - Podpora na odstraňování povodňových škod

02.03.2015 14:40
Podpora se poskytuje v rámci programu "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II". Předmětem podpory je náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova...
>>

Ministerstvo zemědělství - Podpora prevence před povodněmi III

02.03.2015 14:39
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotační program "Podpora prevence před povodněmi III". Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 - 2019 efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření...
>>

Adoptujte školu pro etickou výchovu

27.02.2015 10:43
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR a Etickou výchovou, o.p.s. vyzývá školy, které mají zájem zavést do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP) samostatný předmět etická výchova, nebo chtějí doplňující vzdělávací obor...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.