Členství

Výňatek ze Stanov Hospodářské a sociální rady Chomutovska

07.08.2014 08:28
Čl. III Členství v HSRCH 1. Členem HSRCH mohou být občané, podnikající fyzické a právnické osoby, představitelé a instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí v okrese Chomutov. 2. Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem HSRCH. 3. Členský příspěvek je stanoven na...
>>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.