Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

25.11.2015 08:40

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní části

Dne 20. 11. došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce v OP PIK – zvláštních částí v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce-Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby. V dokumentech byl doplněn postup vyplnění záložek Žádostí o podporu (plných žádostí).

Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – zvláštní části naleznete zde pod záložkami jednotlivých programů.


Marketing – Výzva I - Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 20. 11. byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – zvláštní část v programu Marketing – Výzva I. Byla upravena kapitola 2 Povinná publicita.

Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – zvláštní část jsou k dispozici zde.


Informace pro žadatele z OP PIK

Pokud má žadatel vyplněnou Žádost o podporu (plnou žádost), finalizovanou a elektronicky podepsanou a má nastaveno automatické podání žádosti, Žádost o podporu se automaticky podá v okamžik, kdy je na výzvě nastaveno zahájení příjmu Žádostí o podporu. Pokud má žadatel nastaveno ruční podání, zobrazí se na liště tlačítko "Podání", které musí žadatel stisknout, aby došlo k podání žádosti. Úspěšně podané žádosti budou řazeny podle data podpisu signatáře (pokud jich je na projektu více, podle podpisu posledního signatáře).

 

Zdroj: www.czechinvest.org

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.