Aktuální harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016

24.05.2016 09:04

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK je základním nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020. Dne 18. 5. 2016 byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016.

Operační program je zaměřen na

  1. Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím.
  2. Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí.
  3. Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
  4. Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Harmonogram

Zdroj a více informací k dispozici na stránkách zprostředkujícího subjektu, agentury CzechInvest, zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.