Aktuální informace o programech podpory podnikání - MPO

13.01.2016 13:45

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III

Vážení žadatelé,

v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19. 1. 2016 do 8:00. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze očekávat, že podmínka pro zastavení příjmu žádostí při dosažení alokace 3 mld. Kč bude do této doby naplněna a podání žádostí po 8:00 dne 19. 1. 2016 nebude již možné.


Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 13. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná část. Výčet provedených úprav je uveden na str. 5 dokumentu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část je k dispozici zde.


Program Aplikace - aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 12 - Pravidla pro žadatele a příjemce - Zvláštní část programu Aplikace – Výzva I. Byl upraven text u záložky Subjekty projektu na str. 20. Dále bylo na str. 29 doplněno, že datum posledního příjmu finálních Žádostí o podporu bylo následně prodlouženo do 29. 2. 2015.

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici zde spolu s textem Výzvy I programu Aplikace a ostatními přílohami.


Aktualizace přílohy Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ

V minulých dnech byla provedena aktualizace dokumentu Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ. Dokument byl upraven v souvislosti se změnou finančních limitů pro veřejné zakázky (od 1. 1. 2016).

Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ je k dispozici zde.


Aktualizace Seznamu právních forem přípustných pro výzvy programů vyhlášené v prosinci 2015

Dne 12. 1. 2015 byl aktualizován Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015. Došlo k upřesnění právních forem u III. Výzvy programu Technologie.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015 je k dispozici zde.

 

Více informací na: www.czechinvest.org

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.