Aktuální informace o programech podpory podnikání

07.09.2015 13:41

Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

S ohledem na velké množství předběžných žádostí podaných v posledních dnech příjmu a provozně-technické důvody došlo k posunu zahájení příjmu plných žádostí o podporu u následujících výzev pro programy podpory OP PIK: Inovace, Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 10. 2015U těchto výzev se zároveň prodlužuje příjem plných žádostí o 1 měsíc, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta příjmu plných žádostí. Současné podmínky by totiž plně nerespektovaly pravidlo rovného transparentního přístupu pro žadatele s ohledem na vyhodnocení předběžných žádostí v čase a mohly by případně ohrozit rovné startovací postavení při podávání plných žádostí.

Lhůta na způsobilost výdajů běží již od data podání předběžné žádosti, v tomto k žádné změně nedochází.

Zdroj: www.czechinvest.org

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.