Aktuální informace o programech podpory podnikání

16.07.2015 08:40

Aktualizace přílohy v programu Marketing – Výzva I

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část.  Byly doplněny požadavky na publicitu a podmínky poskytnutí podpory.

Pravidla a další dokumenty vztahující se k programu Marketing – Výzva I naleznete zde.


Aktualizace přílohy v programu Aplikace – Výzva I

Dne 14. 7. byla aktualizována Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE. Byl doplněn seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky a v rámci výzvy je nelze podpořit.

Veškeré dokumenty vztahující se k programu Aplikace – Výzva I naleznete zde.


Nová příloha v programu Školicí střediska – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Školicí střediska – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.


Nová příloha ve Společných přílohách OP PIK 

V minulých dnech byl přidán dokument Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS) vztahující se k povinné publicitě. K dispozici jsou také loga EU a OP PIK.

Manuál JVS a loga ke stažení jsou k dispozici zde.


Kalendář akcí

11. 8. 2015 Výběr dodavatele v OP PIK – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Výběr dodavatele v OP PIK" Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

  • Termín konání: 11. 8. 2015
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději
do 7. 8. 2015. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde.


27. 8. 2015 Výběr dodavatele v OP PIK – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OP PIK.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

  • Termín konání: 27. 8. 2015
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději
do 24. 8. 2015. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.

 

Zdroj: https://www.czechinvest.org/14-7-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.