Aktuální informace o programech podpory podnikání

27.07.2015 07:55

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v OP PIK

Dne 23. 7. 2015 byly zveřejněny Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky OP PIK.

Pokyny jsou k dispozici zde.


Upozornění pro žadatele v OP PIK

Vážení žadatelé, dovolujeme si upozornit, že při vyplňování žádosti v aplikaci ISKP14+ je nutné na kartě Subjekty projektu vyplnit do kolonek „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“ a „Bilanční suma roční rozvahy“ takové údaje, aby velikost podniku byla v souladu s Aplikačním výkladem MSP.


Upozornění pro žadatele v OP PIK

Vážení žadatelé, žádáme Vás o nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu budete vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo sms o zaslání případné depeše k Vašim žádostem o podporu. Budete tak moci okamžitě reagovat na požadavky administrujícího subjektu, případně poskytovatele dotace. Nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci provedete přes Profil uživatele, Kontaktní údaje.

Děkujeme za spolupráci.


Informace pro žadatele v OP PIK

Texty Čestných prohlášení uvedených na konci žádosti byly opraveny. Pokud jste podali žádost s nedostatečnými nebo chybnými údaji v čestných prohlášeních, bude Vaše žádost standardně hodnocena a spolu s případnými dalšími chybami vrácena projektovým manažerem k opravě a vyjádření souhlasu s čestnými prohlášeními se správnou textací při jejím doplnění.


Informace pro žadatele v programu Aplikace – Výzva I

Do 30. září 2015 je otevřena 16. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci programu Aplikace – Výzva I je podporovanou aktivitou realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě IraSME.

Informace pro zapojení do 16. výzvy sítě IraSME naleznete zde

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.