Aktuální informace o programech podpory podnikání

07.08.2015 13:46

Informace o připravovaném vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI

Dne 17. 8. 2015 bude na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a agentury CzechInvest www.czechinvest.org zveřejněna nová výzva v programu Rozvoj OPPI. Doba příjmu registračních žádostí je stanovena od 17. srpna 2015 od 12:00 hod. do 15. září 2015 do 12:00 hod., doba příjmu plných žádostí od 17. srpna 2015 od 12:00 do 19. října 2015 do 12:00. Na tuto výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč. 

Projekty budou vyhodnocovány a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávána kontinuálně. Výzva bude vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programů OPPI pouze na projekty s  ukončeným výběrovým řízením, včetně podepsané kupní smlouvy, a za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba zaúčtovaná bankou za dodávku proběhne do 31. prosince 2015.


Prodloužení příjmu předběžných žádostí v programu Partnerství znalostního transferu OP PIK

Došlo k prodloužení příjmu předběžných žádostí v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I. Příjem předběžných žádostí probíhá od 2. 6. 2015 do 30. 9. 2015.

Text Výzvy včetně všech příloh je k dispozici zde.

Zdroj: https://www.czechinvest.org/6-8-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.