Chomutov podpoří malé akce, vypíše mikrogranty

14.12.2015 09:10

Program je určený pro malé akce na území města. „Podporujeme drobné, často spontánní nápady. Klasický grantový program se uzavírá v lednu a tohle je šance, jak dostat nějakou korunu i v průběhu roku,“ říká primátor Daniel Černý.

Žadatel může získat maximálně pět tisíc korun na jednu akci, žádost může podat celý rok, nejpozději ale měsíc před konáním akce. Požadavek posoudí oborová komise a primátor může udělit finanční dar. Peníze se budou vyplácet až po akci, uhrazeno může být maximálně 75 procent celkových nákladů.  Podpora z programu Mikrogranty není určena těm, kteří na stejný projekt dostali dotaci z jiného grantového programu. Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti na tři různé projekty.

Na program je v rozpočtu připraveno celkem 600.000 korun. Mikrogranty budou poskytovány v oblastech sportovních a volnočasových aktivit, kulturních a uměleckých aktivit a komunitního rozvoje, životního prostředí. O peníze se mohou ucházet fyzické a právnické osoby a školy, které jsou zřizovány někým jiným než státem, krajem, obcí nebo registrovanou církví.

Sportovní a volnočasové aktivity (150.000 korun)

Podpora nahodilých sportovních a volnočasových aktivit

 • Prezentace aktivit neprofesionálních sportovních sdružení a osob

Kulturní a umělecké aktivity a komunitní rozvoj (150.000 korun)

 • Podpora kulturních a uměleckých aktivit
 • Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj.
 • Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob
 • Podpora projektů regionální historie,
 • Projekty řešící oživení veřejného prostoru, rozšíření nabídky trávení volného času ve městě a zlepšení sousedských vztahů

Sociální oblast (150.000 korun)

 • Sociální inkluze
 • Komunitní práce

Životní prostředí (150.000 korun)

 • Ochrana životního prostředí
 • Úklid veřejného prostranství
 • Údržba veřejné zeleně a výsadba
 • Přednášková činnost ke zvýšení povědomí o životním prostředí

Zdroj: www.chomutov-mesto.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.