ČMZRB - Obnovení příjmu žádoatí o záruky pro podnikatele

15.02.2016 09:02

Obnovení příjmu žádostí o záruky pro podnikatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zahájila dnem 11. února 2016 příjem žádostí o záruky za úvěry v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 podle podmínek Výzvy II.

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruky k úvěrům ve výši až 4 mil. Kč. Záruky jsou i nadále sjednávány bez poplatku ve zjednodušeném režimu. Malí a střední podnikatelé s méně než 250 pracovníky zaměstnávající osoby ze znevýhodněných skupin obyvatelstva mohou využít k získání úvěru záruku až do výše 20 mil. Kč.

Okruh podporovaných činností vymezených pomocí CZ–NACE zůstává v porovnání s rokem 2015 bez významnější změny pouze u projektů realizovaných v Praze. V ostatních regionech České republiky budou podporovány pouze činnosti, které nebudou zahrnuty do připravované výzvy k podávání žádostí v programu EXPANZE, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podrobné vymezení podporovaných činností je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášené Výzvy II.   

Záruky jsou poskytovány k úvěrům bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., uzavřenou dohodu o spolupráci. Přehled spolupracujících bank je k dispozici na webových stránkách ČMZRB.

Zdroj: www.cmzrb.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.