IROP - Výzva č. 4 - „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“

18.09.2015 08:26

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.

Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení upraveného, konfigurovaného nebo nově vybudovaného informačního systému, který klientům úřadů umožní úplné elektronické podání.

Výzva č. 4 je určena pro veřejné instituce, které chtějí občanům poskytnout službu úplného elektronického podání. Příkladem může být např. podání daňového přiznání, založení firmy, přihlášení se ke svozu odpadku nebo přihlášení psa.

Příjemci podpory mohou být organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Dále též kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (opět kromě Prahy a jejích částí).
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat až do 30. června 2017, přičemž žádosti budou hodnoceny průběžně podle pořadí jejich podání. Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději do 30. června 2019.
 
Míra podpory:

Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí):

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj;
  • 5 % státní rozpočet.

Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji, státní podniky

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj.
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.