Dlouhodobá prognóza trhu s uhlím

16.06.2015 07:57

Zpráva je analýzou trhu s hnědým uhlím (HU) v ČR jak na straně domácích zdrojů tak i spotřeby a zachycuje současné názory producentů HU i jeho spotřebitelů na produkci a potřeby HU v časovém horizontu až do roku 2050. Názory přímých účastníků trhu HU je nutné znát, analyzovat a prognózovat, v souvislosti s připravovanými změnami podmínek uplatnění HU na trhu a s dlouhodobou energetickou strategií. Názory, které studie obsahuje, jsou jedním z řady podkladů pro Analýzu potřeb uhlí pro teplárenství, kterou si vyžádala RHSD a vláda a kterou zpracovává MPO. Studie vyjadřuje názor na potenciál, jaký v energetice ČR hnědé uhlí do budoucna může mít, pokud nebude administrativními rozhodnutími omezena dostupnost uhlí i na to, k jakým rozdílům v bilanci oproti tomuto stavu bez omezení dojde v různých scénářích další těžby. Je významným zdrojem názorů producentů HU, i spotřebitelské sféry, která, jak je zřejmé z výsledků průzkumu u provozovatelů největších výroben energie, s hnědým uhlím ve svých záměrech (přes všechny úpravy legislativy) stále ještě počítá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ke studii vyjádřilo některé výhrady týkající se metodologie použití scénářů spotřeby a požádalo autory o úpravy a taktéž doplnění některých chybějících dat. Studie jako výraz souboru názorů účastníků trhu bude jedním z podkladových dokumentů MPO k Analýze potřeb uhlí pro teplárny a energetiku ČR.

Více informací včetně přílohy ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.