Dnešním dnem je možné podávat žádosti o podporu cestovního ruchu - MMR

02.12.2015 12:05

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo začátkem listopadu výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016. Jedná se o první výzvu pro rok 2016, ve které je připraveno 70 milionů korun.

 

Příjem žádostí začne od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016.

Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:
1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy věže).

Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis.

Oprávněnými žadateli a příjemci jsou  podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst).

Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici zde.

Zdroj: www.mmmr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.