Doplňující informace k výzvám OPŽP

21.09.2015 15:28

Informace k příjmu žádostí o podporu pro příspěvkové organizace

Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace nemusejí být registrovány v základních registrech a jejich IČO tudíž nelze na portálu IS KP14+ validovat (což je nutný krok k finalizaci a podání žádosti o podporu), byla dne 11. 9. 2015 mezi 13. a 15. hodinou provedena modifikace výzev č. 3 až 15.

V rámci modifikace bylo v IS KP14+ zpřístupněno pole „heslo ROS“, které po zadání umožňuje vložit údaje o subjektu ručně. Heslo ROS je relevantní pro již vyhlášené výzvy č. 3 až 15. V rámci výzev č. 3 až 9 bude příslušným žadatelům (tzn. příspěvkovým organizacím) sděleno na vyžádání na Zelené lince SFŽP (tel.: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz). V rámci 10. - 15. výzvy pro prioritní osu 4 kontaktujte pracoviště AOPK ČR, samostatný odbor OPŽP (tel.: 283 069 219, e-mail: dotazy-PO4@nature.cz)

Zdroj: www.opzp.cz

 

Upřesnění termínů pro podávání dokladů k žádosti o dotaci.

Pro vyhlášené výzvy číslo 1 až 8 a číslo 16 platí, že elektronický příjem žádostí prostřednictvím portálu je do 24.00 hodin posledního dne příjmu žádostí. Pokud jsou dodávány i doklady v tištěné podobě (v případě, že je podklad většího formátu než A3) nebo na elektronickém nosiči (pouze pokud je podklad kapacitně příliš velký pro nahrání do IS KP14+) a není možné je doručit v poslední den příjmu žádostí do ukončení pracovní doby podatelny zveřejněné na webové stránce SFŽP ČR, je možné tyto doklady k žádosti doručit ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí, a to v pracovní době podatelny místně příslušného krajského pracoviště dle místa realizace projektu.

Zdroj: www.opzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.