DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 1. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

29.10.2015 08:21

Na základě dnešní tiskové zprávy ministerstva zemědělství ohledně navýšení alokací operací 1.kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova zahájil Státní zemědělský intervenční fond proces doporučení projektů jednotlivých operací. Aktuálně jsou v informačním systému SZIF doporučeny Žádosti všech operací vyjma operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Projekty operace 4.1.1 budou doporučeny v průběhu čtvrtka 29.10.2015, kdy dojde také ke zveřejnění seznamů žádostí v kategoriích Doporučen, Náhradník a Nedoporučen všech operací 1.kola příjmu žádostí.

Níže uvádíme bodové hranice pro žádosti v kategoriích Doporučen a Náhradník.

Operace/záměr      Hranice pro doporučení *     Hranice pro náhradníky         Poznámka

411a ŽV do 1 mil.                          20                                                          Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411b RV do 1 mil.                          20                                                          Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411c Skot do 5 mil.                        30                                                          Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411d Prasata do 5 mil.                     31                                                         Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411e Drůbež do 5 mil.                     39                                                         Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411f Ostatní ŽV do 5 mil.                 36                           31                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

411g RV do 5 mil.                           37                           30                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

411h Skot nad 5 mil.                       48                           46                           Projekty pod 45 bodů včetně jsou nedoporučené

411i Prasata nad 5 mil.                     47                           32                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

411j Drůbež nad 5 mil.                     40                           34                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

411k Ostatní ŽV nad 5 mil.               32                                                          Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

411l RV nad 5 mil.                           54                           47                           Projekty pod 46 bodů včetně jsou nedoporučené

421a Potravináři ‐ zem. podniky         55                                                         Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

421b Potravináři ‐ zprac. podniky       60                           50                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

432a Lesní cesty                             53                           48                           Projekty pod 47 bodů včetně jsou nedoporučené

861a Lesní technika                         23                                                         Doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci

1622 Inovace potravin.                    18                             9                           Doporučeny resp. Náhradníci všechny podané Žádosti o dotaci

 

* Ne všechny Žádosti v dané bodové škále jsou doporučeny.

Zdroj: www.szif.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.