Dotační program Ústeckého kraje „Volný čas 2016“

06.01.2016 08:19

Dotační program Ústeckého kraje „Volný čas 2016“

Lhůta pro podání žádosti: od 15. ledna 2016 do 15. února 2016
 

V rámci dotačního programu lze podat maximálně 2 žádosti.

 

Účel podpory:

Zajištění pravidelných a dlouhodobých aktivit (tzn. pravidelná celoroční činnost) dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

 

Body podpory:

  •   vytváření nabídky dlouhodobých volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež,
  • široká a účinná propagace účelného trávení volného času
  • spolupráce jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže
  • nákup materiálu určeného k okamžité spotřebě a přímo souvisejícího s realizací volnočasové aktivity

 

Výše dotace:

Minimální výše dotace 30.000,- Kč

Maximální výše dotace 50.000,- Kč
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce.

Dotaci nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce.

 

Žadatelem o Programovou dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník.

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.