EK schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

13.05.2015 12:07
Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy     eur. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán OP VVV tak bude moci vyhlásit první výzvy.

„Jsem rád, že nyní můžeme zahájit čerpání evropských prostředků na podporu českého školství, vědy a výzkumu,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Schválení OP VVV předcházela celá řada jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento operační program je multifondový. Zatímco z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivity, z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity.

OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy z období 2007–2013 v gesci MŠMT, tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V letošním roce je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.

Veškeré informace týkající se OP VVV najdete na https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.