Energetické fórum a Teplárenské dny 2016

16.03.2016 08:19

Energetické fórum a Teplárenské dny 2016

Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy a doprovodných konferencí, která se již blíží. Připravili jsme pro Vás zajímavá témata a příspěvky v celkem osmi doprovodných seminářích a konferencích.

13. a 14. dubna 2016
Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Připravili jsme jednotlivé programy konferencí. Věříme, že na seminářích a konferencích najdete inspiraci, odpovědi na problémy, které se právě Vás mohou týkat, nové obchodní kontakty. Přijďte si poslechnout a inspirovat se zkušenostmi jiných.

 

 

Vážení vystavovatelé, energetici,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 22. ročníku akce Teplárenské dny, která se od roku 2015 stala součástí akce ENERGETICKÉ FÓRUM. Akci opět doprovází odborný doprovodný program.
ENERGETICKÉ FÓRUM se bude konat v prostorách Kongresového centra Nové Adalbertinum v Hradci Králové ve dnech 13. - 14. dubna 2016.

Představte své technologie, služby, výrobky a novinky pro:

 • centrální výrobu a distribuci tepla,
 • výrobu a distribuci chladu,
 • elektroenergetiku,
 • primární zdroje energie (uhlí, plyn, ropa a výroba derivátů ropy),
 • environmentální technologie pro ochranu životního prostředí (BAT),
 • technologie a zařízení pro využívání OZE,
 • technologie a zařízení pro energetické využití odpadů,
 • technologie a zařízení pro využití odpadního tepla,
 • technologie a výrobky k dosahování úspor energií,
 • monitoring emisí do ovzduší, vod a v odpadech,
 • informační a řídící systémy pro energetiku,
 • energetický management budov, výrobních procesů, měst a obcí,

na této specializované nezávislé akci právě u nás.

Teplárenské dny i ENERGETICKÉ FÓRUM jsou tradiční setkání Vás vystavovatelů, kteří nabízíte své produkty a služby v energetice, s Vašimi potencionálními obchodními partnery, kteří jsou účastníky doprovodných konferencí nebo návštěvníky akce.

Na akci zveme a každoročně se jí účastní energetici, ekologové firem, developeři, také starostové měst a obcí a další odborná veřejnost,

V rámci akce Energetické fórum &Teplárenské dny Vám na jednom místě umožníme:

Prezentovat se odborníkům z energetiky (teplárenství, elektroenergetiky, plynárenství, ochrany životního prostředí).
Setkat se se zástupci výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí.
Seznámit odbornou veřejnost, státní správu, samosprávu i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie, pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické využívání odpadů a pro ochranu životního prostředí.

Součástí Energetického fóra & Teplárenských dnů 2016 je i řada odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální témata s uvedenou problematikou z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí.

Připravujeme další zajímavá odborná témata, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Akce v roce 2016 dostala záštitu od Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, hejtmana Královéhradeckého kraje, primátora statutárního města HradceKrálové, Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Česko-polské obchodní komory.

Těšíme se na setkání s Vámi v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

Zdroj: https://www.teplarenske-dny.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.