EU schválila česko-saský program spolupráce

15.06.2015 13:30

Až do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech, jako je ochrana proti povodním, požárům a katastrofám, vnitřní bezpečnost, zachování a využití společného přírodního a kulturního dědictví, přeshraniční cestovní ruch, ochrana životního prostředí, vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami a partnerská spolupráce k dispozici 186 milionů eur. Tyto prostředky pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z národních příspěvků obou sousedních zemí.
 
Na regionální konferenci byli potenciální nositelé projektu seznamováni s obsahem a postupy nového Programu spolupráce. Žadateli mohou být například spolky a sdružení, ale i instituce a orgány veřejné správy. Stejně jako v případě projektů podpořených v uplynulém programovém období z programu Cíl 3, musejí být i projekty podpořené z Programu spolupráce připravovány a realizovány partnery z Česka a Saska společně. Kromě toho je musejí partneři buď společně financovat nebo pro jejich realizaci nasadit společný personál. Některé postupy při podávání a zpracování žádostí o dotaci byly v tomto programovém období zjednodušeny. Od srpna 2015 by mělo být možno formálně předkládat žádosti o poskytnutí dotace.
 
Během uplynulého programového období bylo možno v příhraničí Česka a Saska z programu Cíl 3 financovat částkou ve výši zhruba 207 milionů EUR 238 projektů. Podpořeny byly projekty z oblastí ochrany přírody a životního prostředí, vzdělávání, kultury, hospodářství, cestovního ruchu a dopravy, ale i projekty spolupráce policie a záchranářů z obou stran hranice a projekty z oblasti ochrany proti požárům a katastrofám.

Další informace k Programu spolupráce naleznete na internetových stránkách www.sn-cz2020.eu    .
 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.