Financování projektů z OPŽP končí 5. prosince

03.11.2014 08:21

Státní fond životního prostředí ČR oznamuje příjemcům podpory tyto závazné termíny k podání žádostí o platbu v roce 2014: Příjemcem neuhrazené resp. částečně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 30. 11. 2014. Příjemcem plně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 5. 12. 2014.


Všechny ostatní dříve uváděné termíny jsou pouze orientační. Jako nepřekročitelné platí pouze termíny uvedené výše. Je žádoucí uplatnit podle výše uvedených termínů listopadové fakturace. Ve výše uvedených termínech končí také IV. čtvrtletí pro Finančně platební kalendáře.

Zdroj: https://www.opzp.cz/clanek/254/2425/financovani-projektu-z-opzp-konci-5-prosince/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.