Fond komunikuje s žadateli o dotaci z NZÚ e-mailem

31.10.2014 12:12

Ve snaze  zjednodušit administraci žádostí podaných v programu Nová  zelená úsporám budou nyní žadatelé o dotaci  informováni o nedostatcích v žádostech přednostně prostřednictvím e-mailu.

Výzvy k odstranění nedostatků v žádostech již nebude fond žadatelům posílat poštou doporučeně do vlastních rukou, ale na e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl do formuláře žádosti. Cílem tohoto kroku je urychlit zpracování žádosti, ale hlavně odstranit pro žadatele mnohdy nepříjemné vyzvedávání doporučeného dopisu na poště.

V případě, že je žadatel vlastníkem datové schránky, bude mu fond výzvy a další korespondenci i nadále zasílat prostřednictvím datové schránky.

Sledujte proto pravidelně své e-mailové schránky a v případě, že obdržíte zprávu týkající se vaší podané žádosti, potvrďte fondu její přijetí a postupujte dle informací uvedených ve zprávě.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.