Hospodaření s vodou v obcích do 500 obyvatel

04.05.2016 07:42

K čemu je dotace určena?

  • Podpora nekonvenčních způsobů nakládání s odpadními i srážkovými vodami prostřednictvím:
  1. výstavby/obnovy retenčních nádrží pro akumulaci srážkových vod
  2. realizace tzv. zelených střech
  3. dočištění tzv. šedých vod a jejich zpětné využití

Příklad podporovaných aktivit:

  • výstavba podzemní či nadzemní retenční nádrže pro záchyt srážkových vod a jejich zpětné využití jako užitkové vody, např. k zavlažování či splachování

Oprávnění žadatelé:

  • obce do 500 obyvatel na území ČR

Výše dotace:

  • až 80% z uznatelných nákladů

Ukončení příjmu žádostí:

  • 30. 6. 2016
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.