Informace k vyhlášení 2. kola příjmu žádostí z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020

15.02.2016 12:41

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace:

1.1.1 Vzdělávací akce,

1.2.1 Informační akce,

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,

6.4.1 Investice do nezemědělských činností,

6.4.2 Podpora agroturistiky,

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů,

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven,

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.

Dne 9. 2. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla pro žadatele u uvedených operací. Současně byly schváleny Obecné podmínky Pravidel pro žadatele.

Kromě operací 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin navazují všechny operace na opatření implementovaná v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013. V příloze tiskové zprávy je uveden přehled hlavních změn, které nastávají oproti programovému období 2007–2013.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 pro 2. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Hlavní změny podmínek Pravidel spuštěných ve 2. kole příjmu žádostí ZDE.

Zdroj: www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.