Informace ke spuštění dotazníkového šetření na mateřských a základních školách pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

14.12.2015 10:42
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo dne 8. prosince dotazníkové šetření na mateřských a základních školách za účelem sběru analytických dat pro efektivní nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání).

Dotazníkové šetření bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů zaměřených na naplnění výsledkového monitorovacího indikátoru „Počet podpořených, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnosti“. V rámci žádosti o podporu bude vyžadováno, aby škola vyznačila kritéria, ve kterých se potřebuje zlepšit, a vytvořila záměr, jímž chce tohoto zlepšení dosáhnout.

OP VVV připravuje pro všechny školy, včetně škol speciálních (tj. škol a tříd zřízených pro zdravotně postižené žáky), výzvu „Podpora škol“, v níž školy budou využívat formu zjednodušeného vykazování (tzv. šablony). Vyplnění dotazníku je podmínkou pro získání finanční podpory z této výzvy.

Dotazníky byly spolu s průvodním dopisem rozeslány na všechny mateřské a základní školy v České republice prostřednictvím aplikace pro sběr výkonových výkazů.

Přílohy ke stažení ZDE.

Zdroj: www.msmt.cz
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.