INFORMACE PRO ŽADATELE NA OPATŘENÍ 8.1.1. ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ

27.01.2016 07:53

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2016.

Ohlášení vstupu do opatření 2016 žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:
SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014-2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů.

Ohlášení vstupu do opatření 2016 bude řádně podáno nejpozději ke dni 16.5.2016 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb.

Příjem Ohlášení bude v roce 2016 probíhat přednostně pomocí Portálu farmáře SZIF.

Informace o podání Ohlášení skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním Ohlášení je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument:
Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní.

Zdroj: www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.