Investiční plán pro Evropu: EIF a ČMZRB podepsaly první smlouvu v České republice v programu COSME k podpoře podnikatelů

20.08.2015 08:56

Na základě uzavřené smlouvy získá ČMZRB protizáruku umožňující podpořit v období následujících dvou a půl letech úvěry pro malé a střední podnikatele v České republice ve výši 4,4 mld. Kč (160 mil. EUR). Úvěry budou poskytovány díky protizáruce EIF v rámci programu COSME s finanční podporou Evropské komise. Smlouva umožní ČMZRB podpořit dodatečné financování za výhodných podmínek v rámci Programu ZÁRUKA 2015 – 2023, a to pro více než 1 400 malých podnikatelů.

ČMZRB                             

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je specializovanou bankovní institucí zaměřenou na podporu efektivního hospodářského rozvoje České republiky. V současnosti je hlavním posláním ČMZRB napomáhat přístupu MSP k financování prostřednictvím specializovaných bankovních produktů a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády a regionů České republiky podporovat ty oblasti ekonomiky, vyžadující veřejnou podporu. ČMZRB je také hlavním poskytovatelem finančních nástrojů v České republice, financovaných jak z národních zdrojů, tak ze zdrojů strukturálních fondů EU.

COSME                               

COSME je programem EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (MSP) pro období let 2014 – 2020. S celkovým rozpočtem 2,3 mld. EUR mobilizuje COSME úvěry a investice do kapitálu MSP v Evropě. Část programu COSME podporuje prostřednictvím záruk a protizáruk finančním institucím snazší poskytování úvěrů a leasingové financování pro MSP. Tento nástroj taktéž zahrnuje sekuritizaci portfolií dluhového financování MSP. Program COSME také prostřednictvím speciálního nástroje investuje do fondů rizikového kapitálu pro MSP, zejména ve fázích expanze a růstu. Program COSME navazuje na úspěch Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) (2007 – 2013), který napomohl mobilizaci úvěrů v objemu přesahujícímu 18 mld. EUR a také 3 mld. EUR rizikového kapitálu, ve více než 350 tisících malých a středních podniků v Evropě.

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.