IROP - vyhlášena Výzva č. 18 - „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

15.12.2015 08:01

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Na projekty je připraveno téměř 489 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 milionů korun ze státního rozpočtu.

 

„Zejména cyklodoprava musí být bezpečnější, než je tomu dnes. My pomůžeme s financováním prvků, které k větší bezpečnosti přispějí. Důležitá je především vzájemná ohleduplnost ať již řidičů, chodců či cyklistů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 

Výzva č. 18 nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou aktivitách:
  • V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
  • V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a realizaci liniových opatření pro cyklisty na pozemních komunikacích.

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 488 750 000 Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 86 250 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč.

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. prosince 2015 a ukončen 29. dubna 2016.
Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018.

Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách https://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/.       

Zdroj: www.dotaceeu.cz
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.