IROP - Vyhlášení výzvy č. 7 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování"

01.10.2015 08:49
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. září 2015 kolovou výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, zaměřenou na aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
30. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016
 
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
 
Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj -  85 %

Státní rozpočet

  • kraje a jimi zřizované organizace – 5 %
  • obce a jimi zřizované organizace - 5 %
  • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5 %
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15 %
  • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí – 10 % (v případě, že hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob  sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování.  Nebo 0 %, pokud uvedené podmínky nebudou splněny.
 
Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.