IROP - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

25.11.2015 10:16

Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek  - IROP

Číslo výzvy: 13.

Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

 

Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016

Cílem je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Více informací ZDE.

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.