IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

15.12.2015 08:47
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:
18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016
 
Oprávnění žadatelé:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Více informací na: www.strukturalni-fondy.cz
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.