IROP - Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

04.01.2016 07:47
Výzva č. 19
specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“

Zahájení příjmu žádostí o podporu:
31. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 201

Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar       HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.

Výzva je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Míra a výše podpory

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace:

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
  • 15 % státní rozpočet

 

Kraje, obce:

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
  • 5 % státní rozpočet.
 
Více informací na: www.dotaceeu.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.