IROP - Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

25.01.2016 09:50

Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

  Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 1. 2016
  Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 7. 2016

SC 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora projektů v následujících aktivitách:
nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:
kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Více informací vč. textu výzvy na: www.strukturalni-fondy.cz
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.