IROP Výzva č. 23 - Na modernější a dostupnější systémy veřejné správy je z IROP připraveno 1,3 miliardy korun

26.02.2016 10:49

Závěrem měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je připraveno více než 1,3 miliardy korun. Od příštího týdne mohou zájemci žádat o podporu.

„Smyslem této výzvy je postupná modernizace a elektronizace podpůrných procesů a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů subjektů státní správy. Tím dojde k jejich zvýšené efektivitě, což ve výsledku nejen usnadní práci zaměstnancům státní správy, ale pocítí to i občané. Vše snadněji, rychleji a dostupněji,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.
Podpora je zaměřena na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Příjemci podpory mohou být organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR včetně území hl. m. Prahy. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,3 mld. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 250 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 mil. Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 1. března 2016 do 31. prosince 2017. Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách https://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/    .

Zdroj: www.mmr.cz   

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.