IROP - Výzva č. 3 „Regulační plány“ -SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

16.09.2015 08:38

Výzva č. 3 „Regulační plány“ -SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Žádosti o podporu je možné podávat od 1.  října 2015 do 31.  března 2017. Projekty pak budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti.

Realizace projektů musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

"Podpora bude směřovat na zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí."

Pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti tohoto prostoru pro rozvoj obce.
 
Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %
státní rozpočet - 5 %

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.