IROP - Výzva č. 9 Územní studie

16.10.2015 10:35
IROP - Výzva č. 9 Územní studie

Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
specifického cíle 3.3Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie.


Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017

Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností.
 
Celková alokace výzvy je 450 mil. Kč

Více informací na: www.strukturalni-fondy.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.