Karla Šlechtová dnes informovala vládu o stavu veřejných zakázek

16.06.2015 08:05

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 a Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 předložila na dnešním jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Velikost trhu veřejných zakázek je v roce 2014 odhadována na 577 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 78 % alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k významnému růstu trhu veřejných zakázek téměř o 100 mld. Kč. Celková hodnota podlimitních a nadlimitních zakázek evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek v roce 2014 činila 376 mld. Kč bez DPH.
 
Celkem bylo v roce 2014 zadáno 14 988 nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, což představuje meziroční pokles o 8 %. Jedná se o důsledek novely zákona o veřejných zakázkách účinné od ledna 2014, která navrátila limity pro povinný postup podle zákona na úroveň před dubnem 2012. Finanční objem těchto zakázek ovšem meziročně výrazně vzrostl o více než 125 mld. Kč, což potvrzuje růst objemu veřejných nákupů a investic a celkové oživení ekonomiky.

Stěžejní částí Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek je pak vyčíslení úspor, kterých bylo díky centralizovanému zadávání veřejných zakázek dosaženo. V součtu bylo za rok 2014 uspořeno 337,7 mil. Kč bez DPH.

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.