Komunální politik roku 2015

03.07.2015 10:08

Soutěž pro nevšední lidi za nevšedními projekty

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy.

Pořádaná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Karly Šlechtové.

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, města a městské části všech velikostí a jejím prostřednictvím vyhlašovatel vyzývá komunální politiky a zaměstnance samospráv, aby výsledky své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži Komunální politik roku.

Vyhlášené kategorie v soutěži Komunální politik roku 2015


Sociální projekt roku – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany

Děti a rodiče – projekt pro předškoláky a jejich rodiče

Sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových aktivit občanů každého věku
a podpora zdravého životního stylu

 Kulturní, společenská a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací a společenské programy pro občany,
rozvíjení kulturních a historických tradic

Odpadové hospodářství – systém a organizace sběru, likvidace a využití odpadů

Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy

Dopravní projekt roku – inovativní způsob řešení jednotlivých druhů dopravy a jejich harmonizace

Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu životního prostředí

 

Komunální politik roku 2015 – vítěz jedné kategorie bude odbornou porotou vyhodnocen jako celkový vítěz

 

Informace vč. přihlášky: https://komunalnipolitikroku.cz/

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.