Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita vzdělávacích programů

27.02.2015 09:44

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání, zaměřený na nové metody výuky (e-learning, poradenství) prostřednictvím případových studií a uplatnění současných možností technických prostředků při výuce, při zachování role lektora.

UDRŽITELNOST PROJEKTU:

Od 1.6.2012 do 31.5.2017 probíhá udržitelnost projektu. Nový vzdělávací modulový systém, který vznikl realizací projektu, je využíván v různých profesních oblastech v procesu dalšího vzdělávání dospělých.

Samostatné vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (dále DV) spočívalo ve výuce prostřednictvím případových studií. Jde o inovativní metodu výuky, jejímž cílem není pouhé předávání informací. interaktivní výuka skrze modelové situace výrazně aktivuje účastníky, čímž se dosahuje většího efektu výuky a také větší motivace cílové skupiny (dále CS).

Proškolení lektoři po dobu udržitelnosti projektu získané dovednosti a znalosti nadále používají ve své lektorské činnosti. Šíří je účastníkům dalšího vzdělávání v rámci realizace dalšího vzdělávání.

Byl vytvořen interaktivní prostor pro e-learning, kde si lektoři DV vyměňují zkušenosti ze svých praxí. Podrobněji zde: https://kvalitalektoru.ohkcv.cz/

Nositel projektu: Okresní hospodářská komora v Chomutově 

Výzva: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.06 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

Časové rozmezí: 03/2011 - 05/2012

Popis projektu:

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání zaměřené na nové motody výuky prostřednictvím případových studií a uplatnění současných možností využívání technických prostředků při výuce při zachovaní role lektora. V rámci projektu si lektoři rozšíří své kompetence a získají přehled o nových metodách výuky. Zástupci cílové skupiny mohou být z podnikatelské sféry, z veřejné správy, školství. Tím bude docházet k přenosu zkušeností z jiných odvětví. Dalšími aktivitami projektu jsou e-learning a poradenství. Lektoři dalšího vzdělávání budou mít možnost konzultovat problémy vzniklé při své praxi.

Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacích modulů reagujících na moderní trendy v přístupu lektorů a na poptávku po  vzdělávání reagující na potřeby účastníků dalšího vzdělávání (oblast mentoringu manažerek působících ve vysokých pozicích v podnicích).

Aktivity projektu:

  1. Zmapování aktuálních potřeb lektorů dalšího vzdělávání, které zjistí, jaká je konkrétní obsahová náplň a úroveň lektorů dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji u různých typů organizací.
  2. Tvorba metodiky pro zpracování případových studií
  3. Vytvoření případových studií
  4. Školení lektorů z oblasti podnikatelské sféry, veřejné správy a  školství
  5. Vytvoření e-learningu pro lektory dalšího vzdělávání
  6. Sběr dat, týkající se typových problémů žen na manažerských postech a následná tvorba výukového vzdělávacího materiálu pro mentorování
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.