LABORA

07.12.2017 08:02

Právě odstartovaný projekt LABORA je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirga GmbH (dále jen WFE) v Annabergu.

Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurží výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcem pořádanými jako OHKCV (Technodays, Výstava vzdělávání ....) tak WFE (Berufe im test ....)

Do projektu budou vyzvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovali a zaujali tak budoucí potenciální zaměstnance.

Projekt byl v romto roce úspěšně zajhájen a jeho realizace se bude odehrávat v průbehu tří let - do září 2020.

Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoje našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

letak final.pdf (431832)

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.