Limity mzdové regulace pro výzvu č. 56 OP VK nebudou stanoveny

16.06.2015 07:54

Důležité upozornění pro úspěšné žadatele výzvy č. 56.

Vláda ČR vzala dne 8. června usnesením č. 455  na vědomí, že se nestanoví limity mzdové regulace, ani jejich změny, v souvislosti s financováním individuálních projektů ostatních ve výzvě č. 56,  oblasti podpory 1.1. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství územních samosprávných celků.

Na základě tohoto usnesení je možné v projektech čerpat prostředky rovněž na mzdové výdaje zaměstnanců organizace/příjemce prostředků v souladu s platnou legislativou např. na administraci projektu (jednotlivých šablon)/účetní projektu/projektový tým, suplování za pedagoga, který se účastní vzdělávání nebo jede jako pedagogický dozor na jazykově vzdělávací pobyt s žáky.

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a dokumentace jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.