MARKETING - III. Výzva

19.01.2018 11:02

Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří rozvíjejí nebo chtějí rozvíjet své aktivity na zahraničních trzích.

Dotaci lze využít na:

  • Účast podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách, zejména na:
    • pronájem výstavních ploch,
    • pronájem, zřízení a provoz stánku,
    • dopravu exponátů,
    • marketingové a propagační materiály.

Procentuální výše podpory - 50%.  

Program Marketing je určen pouze pro malé a střední podniky působící v oblastech zpracovatelského průmyslu, těžbě a dobývaní,

stavebnictví, energetiky vědě a výzkumu, obchodě a službách či informačních a komunikačních technologií.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.