MAS VLADAŘ

26.01.2018 07:31

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I.

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+          21.2.18 10:00

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace

 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I.

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+          21.2.18 10:00

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

- osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

- obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kdy se jedná o žadatele Malých a Středních podniků

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.