Městská zeleň

04.05.2016 08:44

K čemu je dotace určena?

  • Podpora revitalizace funkčních ploch a prvků sdílení zeleně prostřednictvím:
  1. zakládání či obnovy ploch a prvků veřejné zeleně
  2. zakládání či obnovy doprovodných vodních prvků a ploch

Příklad podporovaných aktivit:

  • revitalizace městského parku včetně odstranění dřevin na konci životnosti a jejich doplnění novou výsadbou včetně zbudování jezírka

Oprávnění žadatelé:

  • kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí mimo území hlavního města Prahy

Výše dotace:

  • až 60% z uznatelných nákladů

Ukončení příjmu žádostí:

  • 31. 5. 2016
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.