Mezinárodní fond pro podporu kultury (IFPC) - výzva v r. 2016

29.03.2016 07:18

Výzva k předkládání návrhů uměleckých a kreativních projektů na finanční podporu z Mezinárodního fondu pro podporu kultury.

UNESCO vyzvalo k předkládání žádostí o finanční podporu pro návrhy uměleckých a kreativních projektů z Mezinárodního fondu pro podporu kultury (International Fund for the Promotion of Culture, IFPC). Výzva a veškeré informace o fondu jsou nyní online na stránkách UNESCO. Projekty je třeba předložit nejpozději do 31. května 2016 do 12.00 SELČ pařížského času a musí se týkat:

- produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl
- pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním a/nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů.

O podporu se mohou ucházet:

- fyzické osoby, zejména umělci a tvůrci,
- veřejnoprávní subjekty zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby,
- nevládní organizace a neziskové soukromé subjekty, jejichž cíle jsou v souladu s cíli IFPC, a jejichž činnost - přispívá k podpoře kultury a umělecké tvorby,
přičemž výhodu mají:

- mladí umělci od 18 do 30 let věku,
- projekty cílené na mládež.

Více informací lze pak najít na stránkách UNESCO:
https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support

Před podáním přihlášky se doporučuje prostudovat často kladené dotazy:
https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs

Kontaktní adresa pro případné další dotazy: E infoifpc@unesco.org

Zdroj: https://www.culturenet.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.