Ministerstvo pro místní rozvoj má 50 milionů pro obce postižené živelními pohromami

06.11.2015 12:49

V průběhu letošního roku postihly území České republiky lokální živelní události. Šlo především o vichřice a ničivé bouře v dubnu, červnu a červenci. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

 

„Zejména menší obce mají mnohdy napjaté rozpočty s minimální rezervou. Nemohou v nich tedy počítat s nenadálými výdaji na opravy poškozené infrastruktury či jiného obecního majetku po živelních pohromách. Zde musíme pomoci my,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V rámci programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách je vyhlášen konkrétně dotační titul č. 2, který je určen pro území, pro které nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Dotace slouží k rekonstrukci nebo k opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2015. V rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj je pro tento účel připraveno 50 mil. Kč. Podpora projektů obnovy majetku je stanovena až do výše 70% celkových nákladů pro obce a 40% celkových nákladů pro projekty krajů.
 
Žádosti je možné podávat od 4. listopadu 2015 do 15. ledna 2016. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
 
Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky přírodních pohrom.

Zdroj: www.mmr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.