Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 51)

10.04.2014 12:28

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 51) k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je zlepšení kompetencí
pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Popis podporované aktivity oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení:

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na
jednotlivé podaktivity:

Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

o Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů

o Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy

o Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

o Podaktivita B1: ICT - "co už máme"

o Podaktivita B2: ICT - "co chceme"

o Podaktivita B3: ICT - "oborové didaktiky"

Aktivita C: Evaluace

Žadatel musí předložit projektovou žádost obsahující všechny uvedené aktivity a podaktivity.

Datum ukončení výzvy: 16. 5. 2014 ve 13:00 hod.


https://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.