Ministerstvo zemědělství - Mimořádná opatření 2016

04.03.2016 09:37
VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY PRO PRASNICE A DOJNICE

V souvislosti s administrací dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišnévýroby, zveřejňuje SZIF dle § 5 nařízení vlády č. 366/2015 Sb., výši sazby.
Výše sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému tržní produkcí mléka na 1 krávu podle § 3 je stanovena na částku 1 173,89 Kč.
Zvýšená sazba mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému tržní produkcí mléka na 1 krávu podle § 6 je stanovena na částku 1 408,67 Kč.
Výše sazby mimořádné podpory na chov prasnic byla stanovena podle § 4 na částku 1 624,70Kč na 1 prasnici.

 

Zdroj: https://www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.