Ministerstvo zemědělství - Podpora na odstraňování povodňových škod

02.03.2015 14:40

Podpora se poskytuje v rámci programu "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II".

Předmětem podpory je náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

  • podprogramu "Odstranění povodňových škod roku 2013"
  • programu "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II" k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2015

Žadatelé:

  • Státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní podnik

Termín podání žádosti o podporu:

  • žádosti o podporu na akce z podprogramu "Odstraňování povodňových škod roku 2013" do 30. 6. 2015
  • žádosti o podporu na akce "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II" se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.